Velkommen

Ret til at dø er ved at blive en forening. En forening der har sin spæde start med afsæt i fire personers stærke ønske om – at give mennesker rettigheden til at bestemme over eget …