Aktiv dødshjælp

“I Danmark er aktiv dødshjælp ikke tilladt, men sker aktiv dødshjælp efter den syges egen erklæring, foreskriver den danske straffelov dog en lavere straf. Det er derimod straffrit at indgive smertestillende lægemidler for at opnå tilstrækkelig smertelindring hos en uafvendeligt døende patient, selvom dette kan fremskynde dødstidspunktet, ligesom en behandling kan undlades i samme situation, hvis behandlingen kun udskyder dødens indtræden. I disse situationer anvendes ofte betegnelsen passiv dødshjælp, som ikke er heldig, fordi den flytter opmærksomheden fra smertelindring og ophør af udsigtsløs behandling til dødshjælp.” (Kilde)

Hvor mange ønsker Aktiv Dødshjælp i Danmark? Det ville være nyttigt at kende omfanget af personer med et utvetydigt ønske om Aktiv Dødshjælp for at kunne vurdere det reelle behov. Men det tal er af mange årsager svært at anslå. Som minimum er der de personer, som vælger hjælp til fredelig og smertefri afslutning af livet i Schweiz, men en del af de selvmord, der er blandt ældre, skyldes måske også et ønske om Aktiv Dødshjælp? I denne artikel fra 2018 (af Torsten Skov er læge, ph.d. i epidemiologi og bachelor i filosofi) anslås det, at antallet matcher Hollands, der med en tre gange større befolkning har ca. 6000 tilfælde af assisteret død om året, hvilket betyder ca. 2000 personer om året i Danmark. Det er så anseelig en størrelse, at det, selv om det er et estimat, bør tælle ind i overvejelserne om legalisering.

Ulovligt i Danmark

Hvad er aktiv dødshjælp?

Aktiv dødshjælp kaldes også eutanasi eller medlidenhedsdrab og betegner en handling, hvor en person slår en anden person ihjel. I modsætning til drab i normal forstand, retfærdiggøres den aktive dødshjælp imidlertid ud fra hensynet til den, der modtager dødshjælpen. Medlidenhedsdrab kan foretages på begæring eller uden samtykke fra personen, der modtager dødshjælp. De lande, der har lovliggjort aktiv dødshjælp, har primært gjort det lovligt at yde aktiv dødshjælp efter begæring. Der kan fx være tale om en uafvendeligt døende patient, der selv anmoder om at få afsluttet livet på grund af uudholdelig lidelse, som ikke kan afhjælpes.

Hvad er assisteret selvmord?

Handling, hvor nogen hjælper en anden til at tage livet af sig. Den, der ønsker at dø, foretager selv den sidste afgørende handling, fx indtager en dødelig dosis medicin. Hjælperen kan fx have fremskaffet de midler, der anvendes til selvmordet.

Lovligt i Danmark

Palliativ behandling: Lindrende, ikke helbredende, behandling. Palliativ behandling omfatter lindring og pleje af både fysiske og psykiske smerter.

Palliativ sedering: Stærk bedøvelse til uhelbredeligt syge og lidende patienter, så de sover ind i døden i en kontrolleret tilstand af bevidstløshed

Passiv dødshjælp: Betegnelse for afståelse fra at iværksætte eller fortsætte livsforlængende behandling og anvendelse af lindrende midler med eventuel dødelig virkning.

Kilde: https://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/aktiv-doedshjaelp-og-doeende/temaer-og-begreber-i-debatten-om-aktiv-doedshjaelp/aktiv-doedshjaelp-hvor-staar-vi-i-dag


Hvordan ønsker “Ret til at dø”, at lovgivningen ændres?