Ret til at dø

Svend Lings til medlem af Etisk Råd

Kære Morten Bangsgaard

Har lige hørt indslaget på P1/kulturen om operaen ”Manualen”. Jeg er ked af at måtte konstatere, at du i denne alvorlige debat ikke har sat dig tilstrækkeligt ind i stoffet, i hvert fald ikke i den del, der handler om argumenterne for lovliggørelse af aktiv dødshjælp.

Som andre modstandere gør du meget ud af at fortælle, hvor kompliceret spørgsmålet er. Så er det heller ikke værre. De problemer, der sædvanligvis fremhæves, er især teologiske og medicinske. Men Albert Camus sagde: ”At afgøre om livet er værd at leve, er at besvare filosofiens grundspørgsmål”. Og for mig er det et almindeligt, medmenneskeligt moralsk spørgsmål som lyder: Hvis et menneske har en varig, svær lidelse. Hvis der ikke er flere behandlingsmuligheder, og hvis hun eller han ønsker at dø, skal det så være lovligt at hjælpe det menneske til at sove ind på en rolig og ordentlig måde?

Spørgsmålet er i virkeligheden principielt og enkelt: Skal staten og lægerne bestemme over din sidste tid, eller vil du selv? Jeg gør mig ikke ”til dommer over liv eller død”. Afgørelsen er suverænt patientens egen, fordi selvmord er en menneskeret, og selvbestemmelse også er det. Hjælpere beslutter kun om de personligt er villige til at medvirke.

Om palliativ behandling siger du, at ”Lings måske lever i en verden hvor der ikke var palliation da han gik på medicin.” Come on! Jeg har selv arbejdet på en palliativ afdeling. Størstedelen af de patienter, der opsøger mig, er i forvejen i kontakt med palliativt team, og nogle er endda indlagt i palliativ afdeling. Jeg er bange for, at dine forestillinger om, hvad palliation kan, er alt for lyserøde. Ifølge en international undersøgelse fra 2008 var de læger, der havde uddannelse i palliativ medicin, da også mest tilbøjelige til at medvirke ved aktiv dødshjælp (BMC Medicine).

”Folk må gerne være til besvær”. Selvfølgelig. Men du udtaler flot, at så skal vi hjælpe dem, ”tage dem i hånden”. Du er vist ikke klar over, hvor udbredt lidelsen og ensomheden er i samfundet. Hvem skal afhjælpe den? Mange pårørende og en del offentlige instanser interesserer sig meget lidt for folk, der er til besvær. Sådan er det bare. Dine forestillinger om personlig hjælp er utopier.
Du gider sikkert ikke læse nogen af mine udgydelser, men hvis du alligevel er lidt nysgerrig, kan jeg anbefale min bog ”Hjælp mig – aktiv dødshjælp” og vores hjemmeside www.aktive-laeger.dk.

Venlig hilsen Svend Lings, fhv. overlæge, forfatter, ph.d., Bøjdenvejen 30, Egeskov 5772 Kværndrup, Mobil 41 43 82 69