Fakta om andre lande

Hvad må man hvor? I nedenstående 29 lande eller delstater er aktiv dødshjælp/assisteret selvmord tilladt i 2021 

 • Albanien 
 • Belgien 
 • Californien (USA) 
 • Canada 
 • Colombia 
 • Colorado
 • District of Colombia (USA) 
 • Estland 
 • Hawaii (USA) 
 • Holland (link til engelsksproget rapport over Aktiv Dødshjælp i Holland i 2019. Viser bl.a. at 5 ud af 6 på denne måde kan dø fredeligt i eget hjem.)
 • Italien 
 • Japan 
 • Luxembourg 
 • Maine (USA) 
 • Montana (USA) 
 • New Mexico (USA) 
 • New Yersey (USA) 
 • New Zealand
 • Oregon (USA) 
 • Portugal 
 • Schweiz 
 • Spanien 
 • Sverige 
 • Tasmanien
 • Tyskland 
 • Vermont (USA) 
 • Victoria (Australien) 
 • Washington (USA) 
 • Østrig 

I Sverige er det ikke strafbart at yde hjælp til selvmord. Der er dog noget med ”et fag-etisk ansvar” for læger.  Om det har retslig betydning, ved man ikke, da en sag aldrig er prøvet ved domstolene. 

”Assisteret selvmord” er lovligt i 12 europæiske lande. Man hører ofte modstandere af aktiv  dødshjælp hævde at der er mange problemer. Men assisteret selvmord har været lovligt i Schweiz siden  1942, i Oregon siden 1994 og i Holland, Belgien og Luxembourg (der ligner Danmark på mange punkter) i snart  20 år.

Foreninger for legalisering af Aktiv dødshjælp

Den europæiske paraplyforening Right to die Europe koordinerer indsatsen for at få legaliseret Aktiv Dødshjælp i europæiske lande og udveksler erfaringer: https://www.rtde.eu/

Right To Die Europe, A dignified death completes a good life

WFRTDS, World Federation Right To Die Societies, er en verdensomspændende organisation til gensidig vidensudveksling: https://wfrtds.org/

Her finder du links til nationale foreninger og organisationer, der også arbejder for aktiv dødshjælp i deres lande:

Belgien:
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD-B) (Forening for retten til at dø med værdighed) hhttp://www.admd.be/
Recht op Waardig Sterven vzw (R.W.S. vzw) (Retten til en værdig død) http://www.rws.be/web/

Frankrig:
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD-F) http://www.admd.net/
Ultime Liberté http://www.ultimeliberte.fr/

Holland:
De Einder http://deeinder.nl/
NVVE – Right to Die – NL https://www.nvve.nl/

Israel:
LILACH – The Israel Society for the Right to Live and Die with Dignity http://www.lilach.org.il/

Italien:
EXIT-Italia http://www.exit-italia.it/

Schweiz:
Dignitas http://www.dignitas.ch/
EXIT Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (Suisse Romande) http://www.exit-geneve.ch/
EXIT – Deutsche Schweiz http://www.exit.ch/startseite/
ExInternational http://www.exinternational.ch/
Lifecircle http://www.lifecircle.ch/

Spanien:
Asociaciόn Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) http://www.eutanasia.ws/

Associacion Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) Espana: Derecho a morir (Ret til at Dø)
Kontakt:
Andalucia: dmdandalucia@eutanasia.ws
Aragon: dmdaragon@eutanasia.ws
Asturia: dmdasturias@eutanasia.ws
Catalunya: dmdcatalunya@eutanasia.ws
Euskadi: dmdeuskadi@eutanasia.ws
Galice: dmdgalicia@eutanasia.ws
Madrid: dmdmadrid@eutanasia.ws
Navarra: dmdnavarra@eutanasia.ws
Valencia: dmdalicante@eutanasia.ws

Storbritannien:
Friends at the End (FATE) http://www.friends-at-the-end.org.uk/
Dignity in Dying (currently not a member) http://www.dignityindying.org.uk/
EXIT-Scotland http://www.euthanasia.cc/

Tyskland:
Deutsche Gesellschaft fϋr Humanes Sterben E.V http://www.dghs.de/
DIGNITAS (Sektion Deutschland) e.V.Dignitate http://www.dignitate-deutschland.de/

Dødshjælp i Tyskland, Sterbehilfe:
Website http://www.sterbehilfedeutschland.de/
Facebook https://www.facebook.com/sterbehilfedeutschlandmailto:info@sthd.ch

Østrig:
Initiative Religion is a Private Matter (Religion er en privatsag) http://www.religion-ist-privatsache.at/