Ret til at dø

Værdighedskonference i Oslo 16. okt. 2021

Sammenfatning af interessante pointer:

 • 350 mill. mennesker i verden har nu ret til en form for aktiv dødshjælp.
 • udførelse af aktiv dødshjælp skal ikke pålægges sundhedspersonale; det skal være frivilligt.
 • det er udemokratisk med et forbud mod aktiv dødshjælp, når befolkningen er for.
 • ved drab er det den onde vilje, man straffer. Der er ikke ond vilje i aktiv dødshjælp.
 • der skal være et system omkring aktiv dødshjælp; det skal ikke blot afkriminaliseres, for patienten støttes hele vejen igennem på ALLE måder.
 • det er et stort ansvar at tage på sig som politiker at være med til at indføre legalisering af en form for aktiv dødshjælp; det kan bidrage til tøven.

Flemming Schollaarts pointer:

 • man skal bestemme, når man nået grænsen for sin lidelse.
 • i Holland foregår aktiv dødshjælp så vidt muligt i hjemmet.
 • i Holland er det strafbart, HVIS lægen IKKE holder sig til forskrifterne i SCEN (Support and Consultation on Euthanasia in The Netherlands).
 • Schweiz bruger forskrifterne i Holland som udgangspunkt for fremgangsmåden.
 • Flemming har aldrig oplevet pres fra pårørende til at vælge aktiv dødshjælp. Han har derimod oplevet det modsatte, som han kalder negativt pres.
 • han er tilhænger af hospice; det står ikke i modsætningsforhold til at være tilhænger af aktiv dødshjælp, for de, der vælger hospice, har ønsket den afslutning. Og i øvrigt kan de kombineres.