Ret til at dø

Hvad lærte ”Ret til at dø” på FOLKEMØDET 2022?

  • 33% er bange for overbehandling (TRYG-Fonden)
  • De fleste vil helst dø hjemme, men gør det ikke (Ældre Sagen)
  • Det er en tragedie at blive holdt urealisitisk i live – ikke kun for patienten, men også for systemet (Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen)
  • Det er ofte de pårørende, der ønsker mere behandling (samstemmende fra lægeforeningerne: Camille Rathcke (lægeforeningen), Susanne Wammen (overlæger), Helga Schultz (yngre læger), Jørgen Skalborg (praktiserende) )
  • Døende ender ofte unødvendigt på sygehuset, fordi plejepersonalet på plejehjemmet konstaterer, at de ikke kan gøre mere (samme kilder som ovenfor)
Debat i sundhedsteltet.