Om

“Ret til at dø” er en landsforening, hvis formål – på et fagligt oplyst grundlag – er at give en patient mulighed for selvbestemmelse i forhold til at afslutte sit liv ved aktiv dødshjælp, når lidelsen er blevet uudholdelig. At man som døende patient selv kan bestemme, hvornår og hvordan man gerne vil afslutte livet, når alle behandlingsmuligheder er afprøvet.

Vi arbejder altså for, at patienten skal have mulighed for selv at bestemme tidspunktet for livsafslutningen. Hjælp til selvbestemt livsafslutning er i øjeblikket afhængig af beredvilligheden hos den enkelte læge, der vil hjælpe. Vi vil arbejde for en lovgivning, der giver lægerne mulighed for at hjælpe disse patienter, uden at lægen kommer på den forkerte side af loven. Hjælpen skal baseres på frivillighed fra læger, der sammen med syge- og sundhedsplejen skal uddannes til og støttes i dette arbejde.

Med denne forening vil vi gerne:

  • Indsamle og udbrede viden om selvvalgt livsafslutning
  • Samle og organisere de mange stemmer og grupper, der støtter foreningens formål
  • Samarbejde med læger, sundhedspersonale og beslutningstagere i sundhedssektoren
  • Følge nationale og internationale udviklinger og beslutninger
  • Påvirke lovgivningen ved at gå i dialog med politikere på alle niveauer og på tværs af partierne

Meningsmålingerne viser, at ca. 80% af danskerne (2016) gerne vil at have en lov, som gør det muligt, at vi danskere får retten til selv at definere vores livsafslutning. Vi mener, det er vigtigt, at vi nu samler alle, der ønsker aktiv dødshjælp legaliseret i Danmark i en landsforening.

Der er mulighed for indmeldelse i landsforeningen “Ret til at dø – Danmark” under fanen ‘Medlemskab’. I øjeblikket kan der være problemer med at melde sig ind via telefon.

Jo flere vi er – jo stærkere er vores stemme!

Bestyrelsen består af:

  • Formand Linda Lund – se hendes bevæggrunde her: Linda Lund
  • Næstformand Linda Ravn
  • Ansvarlig for PR og internationale relationer Flemming Schollaart
  • Kasserer og webansvarlig Astrid Kjems – se hendes bevæggrunde her: Astrid Kjems

Landsforeningen Ret til at dø har CVR-nr. 42208442 og adresse Solvænget 11, 4000 Roskilde.