Foredrag om aktiv dødshjælp

Ved Flemming Schollaart, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen ”Ret til at dø”, www.retilatdoe.dk

Kontakt:  tlf 29 72 16 20          Østergade 35D 2tv.,  8300 Odder           email:  flemze@gmail.com   

Honorar er som udgangspunkt 4500,- samt kørselspenge.

“Skal Aktiv Dødshjælp være en mulighed for danske patienter med ubærlig og nyttesløs lidelse?”

Ovenstående er et af de mange spørgsmål, der ofte dukker op i debatten omkring Eutanasi – Aktiv Dødshjælp. Emnet er jævnligt aktuelt, når dagspressen og TV behandler aktuelle tilfælde herhjemme, hvor aktiv dødshjælp er et ønske, men ikke en mulighed. Det fører til, at nogle af disse patienter tager til Schweiz for at få hjælp fra bl.a. Dignitas og Life Circle, hvor ”Freitot – døden der befrier” er en mulighed.

Foredraget er ikke en ”prædiken” for aktiv dødshjælp, men har derimod et oplysende afsæt.

Hvad er aktiv -, hvad er passiv dødshjælp? Hvad har de egentlig vedtaget i Holland? Hvad tænker og mener vi danskere om aktiv dødshjælp? Kan man gøre det? Er det rigtigt? Hvorfor må man ikke selv bestemme over sit eget liv? Hvad er risikoen, og hvem kan hjælpe? Skal man være terminalt syg for at kunne få det? Er det ansvarligt – eller uansvarligt? En masse spørgsmål melder sig.

Foredraget bliver ikke ”for” eller ”imod”, for det er i sig selv ikke interessant. Det er de bagvedliggende spørgsmål, der er interessante, som fx: Hvad er ubærlige lidelser? Har vi en pligt til at leve det liv, vi har fået? Hvilke krav bør eventuelt stilles for at undgå misbrug? Skader det patient-læge-forholdet? Glidebane effekt? Beslutningsdygtighed, osv osv …..

Den hollandske regering var den første i verdenen, der vedtog en eutanasilov den 21. april 2001. Denne lov gør, at hollandske læger ikke længere kan retsforfølges efter at have udført en eutanasi, så længe de holder sig til nøje foreskrevne regler.

Formålet med foredraget er bedre at kunne sortere i og kategorisere de mange spørgsmål vedrørende eutanasi og er dermed en hjælp, når emnet diskuteres, bl.a. i medierne.

Jeg vil forklare de væsentligste begreber vedrørende aktiv og passiv dødshjælp og belyse de krav, der stilles i den hollandske eutanasi-lov. Forklare, hvordan lovgivningen er i Schweiz og forskellen til Holland. Derefter gennemgås de dilemmaer, der vedrører debatten, og (efter evt. pause) vil der være tid til spørgsmål og en fælles diskussion som afslutning.

Kulturelt og menneskeligt set betragter jeg Holland som et af de mest beslægtede lande til Danmark –måske endda mere end Sverige, som vi ofte sammenligner os med. Tre undersøgelser har vist, at mere end 75% af den danske befolkning ønsker en mulighed som i Holland. Men er det nu også en god ide at lovgive om dette område, og forstår vi i Danmark, hvad en lovgivning betyder?

Men så længe det er forbudt herhjemme, sker det i det skjulte, og danskere må rejse sydpå for at få hjælp, hvis de har den mulighed.