Referat Generalforsamling 26/10-23

 1. Dirigent: Linda Lund og referent Astrid Kjems.
 2. Dagsorden blev godkendt.
 3. Årsberetning fra formanden:
  1. Som forening repræsenteret mange steder (i TV og radio og øvrige medier – se hjemmesiden) pga Borgerforslaget og statsministerens udmelding om personlig tilslutning til legalisering af aktiv dødshjælp.

Inviteret til deltagelse i Det Etiske Råds høring sidst i august op til Rådets anbefaling 4/10.

Strategidag i Aarhus i september, hvor bestyrelsen forberedte mødet med stillerne af Borgerforslaget.

To møder med førnævnte forslagsstillere.

Nordisk møde i Oslo i november, hvor Flemming Schollaart og Astrid Kjems deltager  – mere herom i Nyhedsbrevet omkring nytår 2023-24.

Handlingsplan for det kommende år:

Opfølgning på borgerforslaget.

Strategidag i Odder/Aarhus i foråret (27-28/4-24?) med planlægning af Folkemødet med mere

 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Regnskabet viser efter fusion med En værdig død (v/ Flemming Schollaart) en beholdning på 28.301,49 på Jyske Bank-kontoen med en difference på 201,68

 1. Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år.

I 2024 budgetteres med følgende indtægter:

 • Enkeltmedlemskaber ca. 70 á 200,- = 14.000 og 20 husstands á 300,- = 6000,- I alt : 20.000,-

I 2024 budgetteres med udgifter til:

 • Folkemøde juni: ca. 10.000 (2 teltpladser, 1 teltvogn + 3 * returrejse fra Khb)
 • Oslo (nov.): ca. 5200,-  (overnatn ca. 3500,- + rejse 1700,- ) Astrid betaler selv rejse, da det også er et privat besøg.
 • omkostninger ved bank og Mobilepay: ca. 2500,-
 • Omkostninger i alt ca. 17.700,-
 1. Indkomne forslag: ingen.
 2. Fastsættelse af kontingent.

Som sidste år: Et medlemskab af foreningen koster for et kalenderår: 100,- for unge under 30 år,  200,- for enkeltpersoner og 300,- pr. husstand.

 1. Valg i henhold til vedtægterne.

Alle fire medlemmer af bestyrelsen opnåede genvalg.

 1. Eventuelt.