Ret til at dø

Aktiv dødshjælp – argumenter

Eksempler på argumenter FOR aktiv dødshjælp:

• for at respektere individers autonomi, når patienter ønsker selvbestemmelse om livets afslutning ved ubærlig lidelse.

• for at give meget syge og lidende indre ro, fordi der er en mulig udvej.

• læge-patient-forholdet styrkes, fordi patienten kan stole på at blive hjulpet.

• for at forebygge selvmord blandt terminale patienter.

• ved legalisering vil de tilfælde af aktiv dødshjælp, der nu finder sted i det skjulte, blive sat i veldefinerede rammer.

• modstandere af aktiv dødshjælp kan undlade at benytte sig af den – uden at forhindre tilhængere i at gøre det.

Eksempler på argumenter IMOD aktiv dødshjælp:

• syge mennesker kan føle sig tilskyndede til at vælge muligheden, fordi den findes. Gendrivelse: pårørende tager som regel i stedet meget skarp afstand fra den lidende patients ønske om aktiv dødshjælp.

• glidebanen: hvad bliver det næste? Gendrivelse: Lovgivning skal sikre, at det kun er den ret begrænsede målgruppe, der kan få lov til at få aktiv dødshjælp.

• det er ikke naturligt. Gendrivelse: Hvad er naturligt? Det er størstedelen af behandlinger ikke – og de fleste behandlinger er patienter og pårørende taknemmelige for.

• det strider mod lægeløftet. Gendrivelse: Det gør det for det første ikke (se løftet her). For det andet: hvis det var tilfældet, så kunne et over 200 år gammelt lægeløfte i den anledning godt opdateres.

• det er ikke Guds vilje. Gendrivelse: Hvad ved vi mennesker om det? Hvad med de patienter, der ikke er religiøse – eller hvis gud tillader en vis form for autonomi?

Lyt også til professor i bioetik Thomas Søbirk Petersens argumenter for og imod aktiv dødshjælp, da han deltager i “24 spørgsmål” hos Lone Frank.

Se flere eksempler på argumenter her.