Ret til at dø

Fakta om andre lande

Hvad må man hvor? I nedenstående lande eller delstater er aktiv dødshjælp (AD) /assisteret selvmord (AS) tilladt i 2022:

 • Belgien (AD)
 • Californien (USA) (AS)
 • Canada (AS)
 • Colombia (AS)
 • Colorado (USA) (AS)
 • District of Columbia (USA) (AS)
 • Hawaii (USA) (AS)
 • Holland (AD)link til engelsksproget rapport over Aktiv Dødshjælp i Holland i 2021. Viser bl.a. at fem ud af seks, der ønsker denne afslutning, dør fredeligt i eget hjem. Juridisk procedure efter aktiv dødshjælp.
 • Italien (AS i særlig tilfælde – ikke legaliseret på landsplan)
 • Japan  (AS)
 • Luxembourg (AD)
 • Maine (USA) (AS)
 • Montana (USA) (AS)
 • New Jersey (USA) (AS)
 • New Mexico (USA) (AS)
 • New South Wales (Australien) (AD) – information om lovgivningen i de enkelte stater i Australien
 • New Zealand (AD)
 • Oregon (USA) (AS)
 • Portugal – her skal parlamentet stemme igen, efter veto fra præsidenten (nov. 2021)
 • Queensland (AD – fra januar 2023)
 • Schweiz (AS) – Flemming Schollaart kan kontaktes for informationer om, hvordan systemet for aktiv dødshjælp fungerer i Schweiz
 • South Australia (Australien) (AS)
 • Spanien (AS)
 • Sverige – se nedenfor
 • Tasmanien (Australien) (AS)
 • Tyskland (AS)
 • Vermont (USA) (AS)
 • Victoria (Australien) (AS)
 • Washington (USA) (AS)
 • Western Australia (Australien) (AS)
 • Østrig (AS)

Kilder bl.a. fra Humanists (UK): Mapping assisted dying laws around the world

I Sverige er det ikke strafbart at yde hjælp til selvmord. Der er dog ”et fag-etisk ansvar” for læger.  Om det har retslig betydning, ved man ikke, da en sag aldrig er prøvet ved domstolene. 

”Assisteret selvmord” er lovligt i 12 europæiske lande. Man kan høre modstandere af aktiv dødshjælp hævde, at det er forbundet med mange problemer. Men assisteret selvmord har været lovligt i Schweiz siden 1942, i Oregon siden 1994 og aktiv dødshjælp i Holland, Belgien og Luxembourg i snart  20 år uden nævneværdige problemer.

New Zealand har fra 7. november 2021 legaliseret aktiv dødshjælp.

South Australia bliver fjerde delstat i Australien, som vedtager Aktiv Dødshjælp. Den australske teenager Rhys Habermann deltog aktivt i kampagnen, mens han planlagde den for familien mest skånsomme måde, han kunne dø på. Nu deltager familien aktivt, og på hans grav står der “Freedom and change”.

I England har 89% af de adspurgte i en “assisted dying”-undersøgelse, Sunday Times har lavet pr. 15. juni 2021, svaret JA. Den forrige konge modtog i 1936 aktiv dødshjælp (andet afsnit i artiklen i the Guardian).

Spanien har pr. 18/3-21 godkendt lovforslag om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord for folk, der lever med uhelbredelige og svækkende sygdomme, og loven træder i kraft om tre måneder. Sundhedsminister Carolina Dias udtalte: “I dag er en vigtig dag, hvor vi nærmer os en anerkendelse af en menneskeret og et mere humant og fair samfund”. Læs mere her: Spanien vedtager lovforslag og Spain approves euthanasia

I Portugal har parlamentet vedtaget at gøre aktiv dødshjælp lovlig, og loven mangler nu kun at blive underskrevet af præsidenten (jan. 2021): aktiv dødshjælp i Portugal

TED Talk fra 2018 med argumenter for Aktiv Dødshjælp i Irland ved foreningen Dying with Dignity ud fra “the Oregon Model”, Helen O’Shaughnessey (13 min.):

Dying With Dignity:The Importance of Choice at End of Life

Foreninger for legalisering af Aktiv dødshjælp

Den europæiske paraplyforening Right to die Europe koordinerer indsatsen for at få legaliseret Aktiv Dødshjælp i europæiske lande og udveksler erfaringer: https://www.rtde.eu/

Right To Die Europe, A dignified death completes a good life

WFRTDS, World Federation Right To Die Societies, er en verdensomspændende organisation til gensidig vidensudveksling: https://wfrtds.org/

Her finder du links til nationale foreninger og organisationer, der også arbejder for aktiv dødshjælp i deres lande:

Belgien:
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD-B) (Forening for retten til at dø med værdighed) hhttp://www.admd.be/
Recht op Waardig Sterven vzw (R.W.S. vzw) (Retten til en værdig død) http://www.rws.be/web/

Frankrig:
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD-F) http://www.admd.net/
Ultime Liberté http://www.ultimeliberte.fr/

Holland:
De Einder http://deeinder.nl/
NVVE – Right to Die – NL https://www.nvve.nl/

Israel:
LILACH – The Israel Society for the Right to Live and Die with Dignity http://www.lilach.org.il/

Italien:
EXIT-Italia http://www.exit-italia.it/

Schweiz:
Dignitas http://www.dignitas.ch/
EXIT Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (Suisse Romande) http://www.exit-geneve.ch/
EXIT – Deutsche Schweiz http://www.exit.ch/startseite/
ExInternational http://www.exinternational.ch/
Lifecircle http://www.lifecircle.ch/

Spanien:
Asociaciόn Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) http://www.eutanasia.ws/

Associacion Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) Espana: Derecho a morir (Ret til at Dø)
Kontakt:
Andalucia: dmdandalucia@eutanasia.ws
Aragon: dmdaragon@eutanasia.ws
Asturia: dmdasturias@eutanasia.ws
Catalunya: dmdcatalunya@eutanasia.ws
Euskadi: dmdeuskadi@eutanasia.ws
Galice: dmdgalicia@eutanasia.ws
Madrid: dmdmadrid@eutanasia.ws
Navarra: dmdnavarra@eutanasia.ws
Valencia: dmdalicante@eutanasia.ws

Storbritannien:
Friends at the End (FATE) http://www.friends-at-the-end.org.uk/
Dignity in Dying (currently not a member) http://www.dignityindying.org.uk/
EXIT-Scotland http://www.euthanasia.cc/

Tyskland:
Deutsche Gesellschaft fϋr Humanes Sterben E.V http://www.dghs.de/
DIGNITAS (Sektion Deutschland) e.V.Dignitate http://www.dignitate-deutschland.de/

Dødshjælp i Tyskland, Sterbehilfe:
Website http://www.sterbehilfedeutschland.de/
Facebook https://www.facebook.com/sterbehilfedeutschlandmailto:info@sthd.ch

Østrig:
Initiative Religion is a Private Matter (Religion er en privatsag) http://www.religion-ist-privatsache.at/